Projektowanie ogrodów

Projektowanie ogrodów to sztuka porównywalna do malowania krajobrazów, z tą różnicą, że tworzymy najpierw wszystko w naszej wyobraźni, pozwalamy jej odkrywać nasz świat na nowo, a dopiero później pozwalamy sobie na rzeczywiste pociągnięcia pędzlem. Tylko od nas zależy, czy wyczarujemy zakątek w stylu angielskim, wiejskim czy romantycznym. Nieograniczone możliwości i niewyczerpalność piękna przyrody czynią każdy ogród wyjątkowym i jedynym.

Projektowanie krajobrazu to sztuka komponowania form, barw, materiałów; gra światła i cienia; współistnienie żywiołów - wody, ziemi, ognia i powietrza.

Zapraszamy zatem do wspólnego stworzenia ogrodu, gdzie Państwa marzenia staną się rzeczywistością, a rzeczywistość wyda się być wówczas spełnionym marzeniem...

Etapy projektowania

Początkowym etapem wykonywania projektu ogrodu jest przeprowadzenie inwentaryzacji terenu przeznaczonego pod inwestycję oraz przygotowanie wstępnych koncepcji jego zagospodarowania. Wspólnie z Tobą wybierzemy propozycję dla Ciebie najbardziej odpowiednią uwzględniając Twoje sugestie i wymagania. Propozycje na tym etapie sporządzane są najczęściej odręcznie, w skali, raczej operujemy wielkością roślin i ich barwami niż gatunkami. Takie podejście pozwala nam na oddanie pomysłu na kształtowanie przestrzeni w Twoim ogrodzie, pozostawiając możliwość ich szybkich zmian.

Po przeanalizowaniu i podjęciu przez Ciebie decyzji na temat wyboru konkretnego rozwiązania, przystępujemy do opracowania właściwego projektu koncepcyjnego. Podczas tego etapu czeka nas zapewne kilka spotkań, choć ich ilość zależy już wyłącznie od Ciebie. Właściwy projekt koncepcyjny obejmuje rzut projektowanego terenu z góry, spis gatunkowy roślin, spis proponowanych materiałów wykończeniowych, na twoje życzenie również wizualizacje projektu.

Zaakceptowanie przez Ciebie przygotowanej przez nas koncepcji ogrodu pozwala nam przystąpić do sporządzenie właściwego projektu technicznego. Może być to jedynie projekt wykonawczy nasadzeń, ale często zdarza się, że dołącza się do niego również inne opracowania np. projekt systemu nawadniającego, projekt instalacji oświetleniowej itp.

I to właściwie koniec samego procesu projektowania, następnymi krokami jest już kompletowanie materiałów i urządzanie Twojego wymarzonego ogrodu.